ما کجا دنیا کجا

به نام خدا

امروز محل زندگیم را برآورد می کردم. دیدم در جایی که من زندگی می کنم به ازای هر ٣٠٠٠ نفر یک قبرستان و امامزاده ،‌ برای هر ١٠٠٠ نفر یک مسجد و تقریباً‌ برای هر ۵٠٠ نفر یک هیأت وجود دارد ولی سطح فرهنگ ، احترام به حقوق دیگران و احترام به قانون .......... شرمنده ام نمی توانم بگویم. 

/ 1 نظر / 6 بازدید