روانکاوی (به مناسبت هفته دفاع مقدس)

باسمه تعالی

امشب سحر که از خواب بیدار شدم در حال دیدن خوابی بودم که در اون چند سگ در اطرافم بود. پس از بیداری مدتی فکر کردم و به خوابهایم دقیق شدم . اکثراْ در سه یا چهار موضوع خلاصه می شوند:

۱- سگ ( نماد دشمن): یک یا دو یا چند سگ در اطراف من ِ تنها .

۲- آب : جوی آب - نهر آب - رودخانه

۳- جا ماندن و جدا شدن از قافله - حرکت اتوبوس و نرسیدن به آن

۴- کشتزار- مزرعه - دشت

وقتی سه مورد اول را کنار گذاشتم به یاد عملیات کربلای پنج و تاریخ ۶/۱۱/۶۵ رسیدم. در آن شب که خیلی برایم تاثیرگذار بود و لحظه لحظه ی خاطره اش تا آخر عمر فراموشم نخواهد شد مرگ را جلوی چشم خود دیدم .

گروهان  ما از خاکریز خودی گذشت و به سوی دشمن راه افتاد. در بین راه از یک نهر آب گذشتیم. دشمن گهگاه تیراندازی می کرد یک تیر به زانوی نفری در جلوی ما ( سه نفر جلوتر) اصابت کرد و دادش هوا رفت. عراقی ها نیز متوجه حضور ما شدند و از سه طرف به سوی ما تیراندازی کردند. یک تیربار در جلو و دو تیربار در دو طرف به سمت ما آتش گشودند. ما زمینگیر شدیم. تیرها خیلی به زمین نزدیک بود. صورت را با فشار به زمین چسباندم. تیری را دیدم که به کلاه آهنی یکی از بچه ها خورد و به سمت آسمان کمانه کرد. عهد کردم که اگر زنده برگشتم بنده ی خوبی باشم. مدتی نگذشته بود که معاون گروهان (باغشیخی) با عجله آمد وگفت چرا اینجایید ؟ سریع خودتون را به بچه ها برسونید! ( چون تیرها در سطح زمین شلیک می شد کسانی که خوابیده بودند احتمال تیر خوردنشان بیشتر بود ولی ما نمی دانستیم)

هوا کاملا تاریک بود و گهگاه منور عراقی ها صحنه را روشن می کرد. در یکی از روشنایی ها نگاه کردم کسی را در جلوی فرد مجروح ندیدم. نمی دانستم چه کنم؟ چند نفر در انتهای ستون جا مانده بودیم. یک نفر در حال بلندشدن بود که تیر به بازویش خورد و از درد به خود پیچید.

حسین در کنارم بود . به او گفتم : نمی دانم از کجا باید رفت تو از جلو برو من دنبالت می آیم.

او سینه خیز رفت و من دنبالش بودم. کمی جلوتر به یک مجروح رسیدیم که در حال بیقراری و با لهجه نجف آبادی آب می خواست و پس از لحظه ای جان داد. وقتی به جلو نگاه کردم حسین رفته بود. دو متر جلوتر باز یک نهر آب. حسین به آب زده بود و رفته بود (و دیگر هم باز نگشت. جنازه او را پس از یکماه و بعد از عملیات کربلای ۸ آوردند)

در کنار نهر بودم که محمود از آب بیرون آمد و گفت : حاج احمد از طریق بی سیم دستور عقب نشینی داده . برگرد!‌ مردد بودم که برگردم یا نه . مصطفی بی سیم چی گروهان نیز از آب بالا آمد و گفت :برمی گردیم.

بعدا فهمیدم که آن شب گروهان مسیر را اشتباه رفته و نتوانسته بود نردبانی که جهت عبور بر روی نهر قرار داده بودند را پیدا کند و از طریق معبر خود را به خاکریز دشمن برساند و بچه ها در میدان مین گرفتار شده بودند. در  آن شب چند دوست نزدیک خود را از دست دادم. یادشان گرامی باد.

/ 8 نظر / 6 بازدید
ستاری

با سلام - خاطره شما را در بيدار شهر قرار دادم . موفق باشيد .

عموزاده

خاطره شهدای عزيزمان راگرامی ميداريم ايکاش همه به فکر شهدا ودفاع مقد س می بودند.

عبدالصمد رحمن

سلام دکتر خاطره خوبی بود.

http://78med.persianblog.ir/

يادشان گرامی ..... حيف که بعضی افراد با برخی کارها اسم اين افراد مخلص را می آلايند

فرزانگان

آقای دکتر جالب بود اگر نوشته های شما و آقای رحمن عزيز و ديگرانی که از نزديک با جبهه و جنگ آشنا بوده اند و قلمی شیوا دارند آثارشان را به چاپ می سپردند .

بحرینی

سلام -سری هم به ما بزنید اماده تبادل لینک