باسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مهارتهای زندگی

امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی ، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانائیهای لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است . پژوهشهای بی شماری نشان داده اند که بسیاری از مشکلات و اختلالات روانی عاطفی ریشه های روانی اجتماعی دارند. با توجه به این امر ، سازمان بهداشت جهانی در سال 1993 به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی ، پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی برنامه ای را با عنوان آموزش مهارتهای زندگی تدارک دیده است.

مهارتهای زندگی توانایی هایی روانی اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می سازند تا بطور موثری با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند. آموزش این مهارتها موجب ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی ، محافظت از حقوق انسانها و پیشگیری از مشکلات روانی اجتماعی می شود.

مهارتهای زندگی شامل :

ü      خودآگاهی

ü      همدلی

ü      ارتباط

ü      روابط بین فردی

ü      تصمیم گیری

ü      حل مسئله

ü      تفکر خلاق

ü      تفکر انتقادی

ü      مقابله با هیجانات

ü      مقابله با استرس می باشد.

ý     خودآگاهی 

1. آگاهی از نقاط قوت

2.     آگاهی از نقاط ضعف

3.     تصویر خود واقع بینانه

4.     اگاهی از حقوق و مسئولیتها

5.     توضیح ارزشها

6.     انگیزش برای شناخت

ý     همدلی:

 1. علاقه داشتن به دیگران
 2. تحمل افراد مختلف
 3. رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر
 4. دوست داشتنی تر شدن ( دوستیابی)
 5. احترام قائل شدن برای دیگران

ý     مهارت های ارتباطی:

 1. ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
 2. ابراز وجود
 3. مذاکره
 4. امتناع
 5. غلبه بر خجالت
 6. گوش دادن

ý     روابط بین فردی:

 1. همکاری و مشارکت
 2. اعتماد به گروه
 3. تشخیص مرزهای بین فردی مناسب
 4. دوستیابی
 5. شروع و خاتمه ارتباطات

 

ý     مهارت های تصمیم گیری:

 1. تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایقی که انتخابها را تحت تاثیر قرار می دهد.
 2. تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها
 3. تعیین اهداف واقع بینانه
 4. برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود
 5. آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید

ý     مهارت های حل مسئله:

 1. تشخیص مشکلات ، علل و ارزیابی دقیق کارهایی که می توان انجام داد.
 2. درخواست کمک
 3. مصالحه
 4. آشنایی با مراکزی که به حل مشکلات کمک می کنند.
 5. تشخیص راه حلهای مشترک برای جامعه

ý     مهارت های تفکر خلاق:

 1. تفکر مثبت
 2. یادگیری فعال
 3. ابراز خود
 4. تشخیص حق انتخابهای دیگران
 5. تشخیص راه حلهای جدید برای مشکلات

ý     مقابله با هیجانات:

 1. شناسایی حالت های عاطفی منفی
 2. تاثیر هیجانها بر رفتار
 3. مقابله با هیجانهای ناراحت کننده و پریشان آور

ý     مقابله با استرس:

 1. شناسایی منابع فشار روانی
 2. یادگیری شیوه های مقابله با فشار
 3. مقابله با موقعیت های دشوار زندگی
 4. پرهیز از رقابت غیرضروری
 5. افزایش فعالیتهای جرات مندانه
 6. صحبت درباره نگرانیها
 7. تقویت مذهب
 8. انتخاب اهداف واقع گرایانه
 9. ورزش
 10. خودگویی های مثبت
 11. تمرکز بر فعالیت ها
/ 0 نظر / 10 بازدید