او را می شناسید؟

به نام خدا

      در زمان دفاع مقدس و در نیمه ی اول سال 67در گردان امام محمد باقر(ع) از لشکر 14 امام حسین (ع) در دارخوین بودیم که تعدادی نامه را در بین اعضای گردان تقسیم کردند . یکی از نامه ها را هم به من دادند . نامه از دانش آموزی از روستای جوشقان (اگر اشتباه نکنم) بود که برای رزمندگان نوشته بود و من باید جواب آن نامه را می دادم. در جواب آن ، ضمن سفارش به درس خواندن درخواست کردم که عکسش را نیز برایم بفرستد. چندی بعد نامه مجددا آمد و این بار با نام . نامه را که باز کردم دیدم عکسش را هم فرستاده است . به علت حرکت گردان از انجا به سوی خط مقدم ، فرصت نشد که از او تشکر کنم . عکس را در ساک گذاشتم و تحویل دادم . به منطقه خرمشهر رفتیم ، در این حین قطعنامه هم مورد پذیرش ایران قرار گرفت و ماجراهای بعد که نزدیک بود مجدداَ خرمشهر به دست عراف بیفتد ولی خدا را شکر اینگونه نشد. بگذریم.

       پس از بازگشت از منطقه عملیاتی ، جنگ در تاریخ 27/05/67 تمام شد و ما هم دیگر به شهر بازگشتیم و ادامه تخصیلات الی آخر.  در این بین ، فرستنده ی نامه و عکس را پیدا نکردم و مدت هاست که قصد داشتم سفری به جوشقان داشته باشم و صاحب عکس را پیدا کنم . امروز عکس را به یکی از اهالی جوشقان که سن و سالش نیز به صاحب عکس می خورد نشان دادم ولی او نتوانست شناسایی کند . اگر کسی  اطلاعی از افراد عکس دارد نام و نشانی برایم بفرستد خیلی ممنون می شوم.

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید