شطرنج

باسمه تعالی
شطرنج انتخاباتی و انتخابات شطرنجی
انتخابات این دوره شورای شهر در آران و بیدگل بیشتر به شطرنج شبیه شده است. هر طرف منتظر حرکت طرف مقابل است. باید تلاش کنیم که کیش و مات نشویم.

/ 2 نظر / 6 بازدید