لزوم جدی گرفتن ساماندهی اتباع خارجی

به نام خدا

      با توجه به شرایط کشور و ورود نیروهای خارجی از کشورهای افغانستان و عراق و همچنین زاد و ولد آنها ، مشکل هویت برای نسل های بعد آنان هر روز بیشتر از گذشته نمایان می شود که لازم است طرحی جامع برای ساماندهی این افراد انجام شود.

     از آنجا که این افراد در شرایط جامعه ایرانی رشد یافته اند و سیاست نظام هم افزایش جمعیت است شاید بتوان اتباعی را که قانون اساسی کشور را قبول داشته باشند تابعیت ایرانی داد . خوبی این کار این است که به جای افزایش زاد و ولد و هزینه ها و زحمات آن ، این افراد که بسیاری از خطرات و مشکلات را پشت سر گذاشته اند به جمعیت کشور اضافه شوند . این امر بیشتر در مورد کسانی مطرح می شود که مادرشان ایرانی باشد.

    سایر اتباع را می توان در یک جا مانند کمپ اسکان داد. با این کار افراد فاقد کارت سریع شناسایی می شوند و کمک رسانی در زمینه بهداشت و درمان نیز بهتر انجام می شود. مسائل امنیتی و مفاسد نیز بهتر کنترل می شود.

/ 0 نظر / 2 بازدید