مناقصه - مزایده

به نام خدا

           یکی از روش های واگذاری خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی برگزاری مناقصه ( کمترین دریافت از دولت) یا مزایده ( بیشترین پرداخت به دولت) می باشد که برای واگذاری های بیش از حدود 40 میلیون تومان گردش مالی در سال است. برای کمتر از این مبلغ ( تا حدود مبلغ 4 میلیون تومان در سال) از سه شرکت ( نفر حذف شده است) استعلام می شود و به بهترین پیشنهاد واگذار می گردد و برای مبالغ کمتر از 4 میلیون تومان بدون برگزاری تشریفات واگذار می شود.

         گذشته از تبصره ها و حواشی مثل ترک تشریفات( که ممنوع گردیده)- استعلام نظر کارشناس مربوطه از نظر دارا بودن توانایی انجام کار و شرایط فنی کار - بررسی توانایی مالی شرکت و ..... این کار یک عیب بزرگ دارد و آن اینکه کیفیت فدای اقتصاد می شود. وقتی یک شرکت تعاونی یا .... قصد شرکت در مزایده یا مناقصه داشته باشد برای برنده شدن جوری قیمت پیشنهادی را ثبت می کند که با حساب دو دو تا چهارتا معلوم است نمی توان با کار قانونی و درست دخل و خرجش را تراز کرد. پیشنهادهایی که برنده می شوند برای اینکه در پایان مدت واگذاری مبلغی برای خودشان نیز بماند وارد راه های خلاف و کارهای غیرقانونی یا سرکیسه کردن مردم می شوند. برای مثال شرکتی که در مزایده یک مرکز درمانی برنده شده بود برای ترمیم یک پارگی پوست دست به طول تقریبی 2.5 سانتیمتر حدود 15 بخیه ریز  زده بود یا برای هر مراجعه کننده چندین آمپول و سرم تجویز می کرد تا بابت تزریق نیز مبلغی دریافت کند و برایش بصرفد.

        به نظر من برای پیشگیری از این مشکل ضمن تشدید نظارت ها در طول دوره ی واگذاری در هنگام اعلام شرایط مناقصه و یا مزایده یک حد نصاب یا سقفی تعیین شود تا کمتر از آن ( در مناقصه ها) یا بیشتر از آن ( در مزایده ها) پیشنهاد نشود و طرف های قرارداد به راه های خلاف کشیده نشوند و بتوانند حق و حقوق نیروهایشان را نیز طبق قانون کار بپردازند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
بیدگلی

سلام با این حساب اگر این وسط پدر مردم در آمد برای دولت مردان وآن شرکت برنده مزایده مهم نیست که مردم چه حالی دارند.