امر به معروف و نهی از منکر

به نام خدا

            همزمان با ایام سوگواری سالار شهیدان هفته امر به معروف و نهی از منکر هم هست که به مناسبت انگیزه آن امام نامگذاری شده است ولی به یاد ندارم که  در پای منبری شنیده باشم که کدام معروف و کدام منکر منظور امام بوده است. آیا منظور ایشان پوشش و پاکدامنی بوده ؟ آیا چپاول بیت المال بوده ؟ آیا برای اصلاح کژروی  مسئولین و خواص بوده یا برای اصلاح عوام و توده جامعه؟ اگر منظور اصلاح انحراف مسئولین بوده چه نوع انحرافی؟ آیا فقط میگساری یزید عامل عدم بیعت و نهضت حسینی شده است؟ کدام معروف مورد نظر  ایشان بوده است ? 

/ 0 نظر / 30 بازدید