سید

باسمه تعالی

امروز یکی از ماماهای مراکز طی تماس تلفنی پرسید: شما سید هستی؟

گفتم: نه چطور مگه؟

گفت: شب عید غدیر خواب دیدم که یک اسکناس امضا کرده به من دادی ، وقتی امضا را خواندم نوشته شده بود: دکتر سید محمد...... ،   همسرم از من خواسته که از شما بپرسم سید هستید یا نه.

من هم در جواب گفتم: من سید نیستم ولی سادات را دوست دارم.

نمی دونم موضوع چیه؟ سرکاریه! گرفته مارو ! شما چی فکر می کنید؟

/ 3 نظر / 5 بازدید

اولاً چرا نميری تو خوابه يه پيرمرد؟ ثانياً حالا شوهره طرف ميخواسته قنديلی چيزی بهت آویزون کنه که طرف یک کاره زنگ زده همینو بپرسه !!! ثالثاً بپا خانومت بویی نبره مخصوصاً که مطمئنم تو خوابم عیدیش ندادی!!! نفهميدم اين پولا رو چيکارش می کنی؟

خودم

جناب آقای دکتر...... اولا با خانمم اين نظر شما را خوانديم ثانياْ به قول ايشان ما اين حرفها را با هم نداريم. ثالثاْ فقط برای اين زنگ نزده بود رابعاٌ وقتی ازدواج کردی عيديش بده.