اورژانس

به نام خدا

      توی جلسه بودم  و موبایلم روی حالت بی صدا بود. دیدم حاجی زنگ زده . مختصر و مفید گفت: " خانه ی سلیمی هم حل شد ". بعد از مدتی حاج غلامرضا هم تماس گرفت و گفت : "خانه سلیمی را خریدیم با دانشگاه هماهنگ کن تا به تعهداتش عمل کنه" با معاون پشتیبانی دانشگاه در میان گذاشتم و او هم با رئیس دانشگاه تماس گرفت و  قبول کردند.

      دیروز حاجی غلامرضا گفت : خانه های ضلع شمالی اورژانس را هم اگر به قیمت کارشناسی حاضر به فروش باشند می خریم.

کسانی که در این امر خیر سهیم بودند:

1- حاج غلامرضا دربندی

2- حاج اکبر و حاج علیرضا پورابراهیمی

3- حاج حسن و حاج اکبر اسماعیلیان

4- حاج ابوالفضل کریمشاهی

5- (باید بپرسم فقط شنیده ام یک نفر دیگر هم بوده است)

      امروز دیدم که  نیمه غربی بلوار واصف هم در حال آسفالت شدن است. نیمه شرقی در آستانه محرم آسفالت شده بود.

     چند روز قبل پیامکی رسید : وقتی باران می بارد یاد 3 چیز می افتم: 1- سهراب و شعرش ، 2- قمیشی و صداش 3- شهردار و ع......

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد

با سلام همیشه خوش خبر باشی ،