پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری (1)

به نام خدا

            اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اولویت اول وزارت قرار گرفته و کلیه دانشگاه ها موظف شده اند حداکثر تا آخر تابستان اجرا نمایند. دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز قرار است تا پانزدهم شهریور آن را اجرا کند. 

            بر اساس این طرح ابتدا پزشکانی که مایل باشند در سامانه ثبت نام می کنند سپس به مردم هر شهر معرفی می شوند . مردم نیز می توانند پزشک خانواده خود را از بین پزشکان ثبت نام کرده انتخاب کنند. ( حداکثر 3000 نفر برای هر پزشک ) این پزشک موظف است با تشکیل تیم درمانی شامل پرستار ، ماما ، بهداشتکار و .... نسبت به ارائه خدمات بهداشتی درمانی از جمله اقدامات پیشگیرانه ، درمان ( با چند قلم داروی محدود و ارزان )بازدید اماکن ، مراقبت مادر و کودک و .... اقدام نماید و به ازای تعداد افراد تحت پوشش و با درنظر گرفتن پایش عملکرد حق الزحمه دریافت نماید. در صورتی که نتواند اقدام مناسب تشخیصی و درمانی انجام دهد به متخصص مربوطه ( بدون ذکر نام متخصص) ارجاع نماید ( حداکثر 10% بیماران ) در صورتی که میزان ارجاع به متخصص یا درخواست آزمایش بیش از مقدار تعیین شده باشد از حق الزحمه پزشک کسر میگردد.  پزشکان متخصص نیز بر حسب تعداد بیمارانی که ویزیت نموده اند حق الزحمه دریافت خواهند کرد.

             هزینه درمان و داروی کسانی که به پزشک خانواده مراجعه نمایند رایگان خواهد بود ( طبق گفته های مسئولین ) ولی افرادی که مایل نباشند به پزشک خانواده مراجعه نمایند یا بدون در نظر گرفتن نظام ارجاع به پزشک متخصص مراجعه نمایند کلیه هزینه ها از جمله ویزیت ،  دارو ، آزمایش،  رادیوگرافی ،  بستری و .... را باید آزاد بپردازند. 

           

 

/ 1 نظر / 4 بازدید