تیر و دانشجو

به نام خدا

با توجه به اتفاقات چند سال گذشته در تیرماه در مورد دانشگاه و دانشجویان ، به نظر می رسد با فرارسیدن تیرماه و کاهش حجم درس های دانشجویان ،‌ اوقات بیشتری برای پرداختن به مسایلی خارج از درس برایشان فراهم می شود .

امسال نیز اخبار مربوط به دانشگاه زنجان در صدر موضوعات دانشجویی تیرماه قرار گرفته است موضوعی که اگر درست باشد و صحیح با آن برخورد نشود چه بسا که اتفاقات ناگوارتری در پی داشته باشد و حتی در انتخاب رشته شرکت کنندگان در کنکور امسال نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.

خانواده ای که با مشکلات فراوان فرزندش را در جامعه نگهداری کرده تا جوان شده است حال باید برای ادامه تحصیل به شهر دیگری برود که خطرات فراوانی فرا راه او وجود دارد . یکی از نقاط قوت قلب والدین می تواند مسئولین دانشگاه باشند حال اگر این افراد خود گرفتار هوا و هوس باشند باید گفت: وای به روزی که بگندد نمک!

از طرف دیگر حلقه ی محاصره خارجی نیز تنگتر می شود و اگر مسئولین بخواهند مقاومت کنند باید پشتوانه مردمی را داشته باشند که  رخداد های اخیر فرهنگی و  اقتصادی آن را خدشه دار می کند. 

/ 1 نظر / 7 بازدید
ستاری

[گل]