به سکوت سرد زمان،  به خزان زرد زمان  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                     نه زمان را درد کسی ، نه کسی را درد زمان

بهار مردمی ها دی شد، زمان مهربانی طی شد

                                    آه از این دم سردی ها خدایا!

نه امیدی در دل من، که گشاید مشکل من

                                   نه فروغ روی مهی ،که فروزد محفل من

نه همزبان درد آگاهی،که ناله ای خرد با آهی

                                   داد از این بی دردی ها خدایا!

 

                       **********************

 

 

گفتم که دلم برات شده بازیچه                  افتاده به زیر پات چون قالیچه

او خیره نگاه کرد و آخر هم گفت:            ها ! این که الان وگفتی تو یعنی چه؟

                **************************

شب یلدا و من بی هندوانه                 نه لپ لپ می خورم نه دانه دانه

 

/ 0 نظر / 11 بازدید