رضایت همسر

به نام خدا

دیروز خانمی میانسال کاندید عمل جراحی بود که به علت اختلاف با همسرش ،‌پسرش رضایت عمل داده بود و پرستار بخش قبول نمی کرد و اصرار داشت پدرش باید رضایت بدهد. وقتی پرسیدم اگر خود بیمار رضایت بدهد کافی نیست؟ گفت : نه . زن برای عمل جراحی باید رضایت شوهرش را نیز داشته باشد. ولی من زیر بار نرفتم و گفتم : شوهر  نمی تواند مانع درمان زن شود.

 بیمار حاضر بود که از خیر عمل بگذرد ولی به همسرش مراجعه نکنند.

به هر صورت او به اتاق عمل رفت . در حال ورود ،‌ متخصص بیهوشی که شاهد ماجرا بود گفت : از صبح تا به حال خیلی از بیماران زن ،‌خودشان رضایت عمل داده اند چرا این به مشکل برخورده من نمی دانم. 

/ 0 نظر / 3 بازدید