باسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

این روزها حال و هوای عجیبی دارم. حس می کنم خیلی سبک شده ام ، آماده پروازم.

دیگر طاقت دیدن خیلی چیزها را ندارم. طاقت شنیدن گریه را ندارم . طاقت دیدن وضع زنی که 7 بچه یتیم دارد و پول تهیه بخاری ندارد را ندارم. همه می گویند چرا ماشین را عوض نمی کنی و ماشین بهتر نمی خری ولی من چطور می توانم ماشین خوب سوار شوم و ببینم که مردم در فقر دست و پا می زنند . خدایا من که نمی توانم به همه کمک کنم پس طاقتی ده که بیشتر بکوشم . قو علی خدمتک جوارحی

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید