پذیرش نیروی پرستار

به نام خدا

چند وقتی است که نتوانسته ام به اینجا سر بزنم. دیروز یکی می گفت: زیاد کار سر خودت نکن! پشیمون می شی. گفتم: در فوتبال هم وقتی یار حرکت نکند و خود را در موقعیت پاس قرار ندهد ، بازیکن صاحب توپ مجبور است اگر می تواند تک روی کند دریبل بزند تا توپ را از دست ندهد

ببخشید کار پیش آمد باید فعلا بروم پس تا بعد.

/ 0 نظر / 3 بازدید