جابجایی اورژانس

به نام خدا

پیرو آمادگی خیّر محترم جهت توسعه و بازسازی اورژانس امام خمینی (ره) ، محل اورژانس باید تا زمان افتتاح ساختمان جدید به محلی دیگر انتقال یابد. رایزنی ها برای یافتن محل مناسب انجام شده است. با توجه به تک شیفت شدن مدارس ابتدایی ، امکان استفاده از مدارس نیست.  در حال حاضر گزینه مناسب مرکز بوعلی واقع در خیابان نظام وفا و در کنار شهرداری مرکزی است و احتمالاَ از اول خرداد ماه مرکز جابجا خواهد شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید