سوء استفاده

باسمه تعالی
طبق تجربه چندین و چند ساله من ،متاسفانه هر وسیله و امکانات جدیدی که وارد زندگی مردم می شود ابتدا در جهت سوء از آن استفاده می شود . و این سوءاستفاده تا زمانی ادامه دارد که اشباع شوند و دیگر روش سوء استفاده از آن را ندانند مثال های آن نیز فراوان است: ویدئو ، ماهواره، موبایل ، اینترنت و ......
این مسئله در مورد قانون و اجرای آن هم صدق می کند یعنی هر قانونی که وضع می شود اگر راه های سوء استفاده از آن را نبسته باشند و چاره جویی نکرده باشند بسیاری از مردم فقط به فکر پیدا کردن راهی برای گریز از قانون ، دور زدن قانون، استفاده از آن برای نقض قوانین دیگر و ..... هستند.

/ 0 نظر / 4 بازدید