دوست و دشمن

به نام خدا

دشمن دشمن ما لزوماً دوست ما نیست .می تواند دشمن ما هم باشد .در میان چندین دشمن می توان دشمنان را رتبه بندی کرد و " الدّ الخصام" را در رتبه اول قرار داد.

  

/ 1 نظر / 25 بازدید
مبین غریبی الف

خیلی خوب بود.