مرگ مادری

به نام خدا

     یکی از شاخص های مهم که نشان دهنده وضعیت بهداشت و درمان در کشورها می باشد شاخص مرگ مادری است و منظور مرگ مادر باردار بر اثر زایمان تا 42 روز پس از آن است که در هر یکصدهزار زایمان سنجیده می شود. طبق تعهدی که دولت به سازمان های جهانی داده و هدف گذاری انجام شده توسط شورای سیاستگذاری وزارت متبوع ، قرار بود که این شاخص تا پایان برنامه پنجم و به قولی تا سال 2015 به 15 مرگ مادر در هر یکصدهزار زایمان کاهش یابد . برای تحقق این هدف ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی مثل استاد معین یا اقامت متخصص زنان و زایمان در بیمارستان و .... صادر گردیده ولی به علت عدم وجود زیرساخت های لازم ، به مرحله اجرا درنیامده است .

    معلوم نیست در شرایط موجود آیا به هدف مورد نظر  خواهیم رسید یا از وضعیت کنونی نیز پسرفت خواهیم کرد

    

/ 2 نظر / 26 بازدید
دکتر پرتقالی

در زمنه مرگ مادر واقعا خیلی سخت بشه از بعضی شرایط فرار کرد و متاسفانه یه وقتایی غیر قابل اجتناب به نظر میاد. مثل تونل وحشته انگار این مقوله