بخندم یا بگریم

به نام خدا

              پلاک 6 اصلی آران و بیدگل 1500 سهم مشاع دارد که اداره ثبت اسناد طی نامه ای اسامی مالکین 1545 سهم را با ذکر مقدار سهام اعلام نموده است . جالبتر اینکه هنوز 115 سهم مجهول المالک دارد.

       این پلاک به مساحت اولیه 104 هکتار بوده که پرونده ملی شدن پلاکی از نصرت آباد را نیز به این پرونده محلق نموده اند و برای ضایع نشدن  5 هکتار آن را ملی اعلام کرده اند

/ 0 نظر / 2 بازدید