پارتی بازی

از وقتی که در این قسمت مشغول کار شدم سعی کردم پارتی بازی نکنم . برای تاسیسات احتیاج به نیرو داشتیم و می خواستیم از بین چند نفر متقاضی، یک نفر انتخاب شود. لذا آنها را دعوت کردم و نزد مدیر نگهداری شبکه بردم. دو نفر از آنها فرزند کارمندان شبکه بودند لذا از پدرشان خواستم که در آنجا حضور نداشته باشند تا بر اساس شایستگی انتخاب شوند. وقتی لیست اسامی شرکت کنندگان را به ترتیب اولویت به من نشان داد ، دیدم اولویت اول با کسی است که اصلا اسمش در بین آنها نبوده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید