کلینیک ویژه (2)

به نام خدا

     از روزی که مدیر فعلی شبکه به این شهر آمد یکی از دغدغه هایش ویزیت بیماران این شهر در مراکز درمانی همین شهر بوده است و با توجه به سابقه ایشان در بیمارستان نقوی یکی از خواسته  های او ایجاد کلینیکی مشابه نقوی در این شهر بوده است.

    برای رسیدن به این امر با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است : بیماران به کلینیک ها و مطب های کاشان مراجعه می نمایند لذا پزشکان متخصص نیز زیاد رغبتی برای حضور در این شهر ندارند . علت مراجعه بیماران به کاشان نیز می تواند متفاوت باشد ولی ایشان برای نیل به این هدف اقدامات ذیل را انجام داده است:

1-      تبیین کلینیک تخصصی بوعلی به عنوان کلینیک ویژه دانشگاه  : از آنجا که کلینیک های ویژه قوانین خاص خود را دارند و میزان دریافتی پزشکان آن بیشتر از کلینیک های عادی است برای رغبت و حضور بیشتر متخصصان این اقدام با اصرار ایشان انجام شد البته درمانگاه فرهنگیان را نیز به عنوان کلینیک ویژه دانشگاه معرفی کرده اند و اولویت بعدی شبکه ، آن درمانگاه می باشد.

2-      اطلاع رسانی به مردم از حضور پزشکان متخصص جدیدالورود از طریق تهیه و نصب بنر در اماکن عمومی

3-      عدم اجازه به پزشکان متخصص جدیدالورود شاغل در بیمارستان های آران و بیدگل به ارائه خدمت در کاشان

4-      عدم موافقت با پزشکان جدیدالورود برای تاسیس مطب در کاشان

5-      دعوت از پزشکان متخصص کاشان برای حضور در کلینیک ویژه بوعلی سینا مثل دکتر خیاط ، دکتر پورعباسی ، دکتر فرخیان ، دکتر گیوی و ....

6-      جلوگیری از بستری نمودن بیماران این شهر در بیمارستان های کاشان  توسط پزشکان شاغل در مراکز درمانی این شهر برای پررونق کردن بیمارستان های این شهر

7-      اعزام پزشک متخصص به شهرهای اطراف : ابوزیدآباد ، نوش آباد ، سفیدشهر

8-      تلاش جهت افزایش درآمد متخصصین شاغل در بیمارستان های این شهر از طریق افزایش کارانه و حق آنکالی

9- تلاش جهت تامین کلیه تخصص ها

10- تلاش جهت استقرار سونوگرافی در شیفت عصر

11- پیگیری روزانه و فعال حضور متخصصین در موعد مقرر

 با تمام این تلاش ها متاسفانه تعداد زیادی از پزشکان استخدمی دولت که در بیمارستان های این شهر خدمت می کنند حاضر نیستند در کلینیک ویژه این شهر ویزیت نمایند یا مطبشان را در این شهر تاسیس نمایند که علت را مراجعه بیماران به کاشان ذکر می کنند. اگر بیماران این شهر به جای کاشان به پزشکان کلینیک ویژه این شهر مراجعه نمایند مطمئناَ هم تخصص های بیشتری افتتاح خواهد شد و هم در هر رشته متخصصین بیشتری استقبال خواهند نمود. به علت استقبال اندک مردم منافع متخصصین در کلینیک ویژه به میزان مطلوب تامین نشده و بیشتر منافع مردم لحاظ شده است که اگر استقبال مردمی بیشتر شود منافع متخصصین محترم نیز بیشتر تامین خواهد شد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
دخترهابیل

سلام قالب وبتون جالب نیست نوشته ها کنار پیدا نیست باید حدس زد