آمار

به نام خدا

چند روز قبل در جلسه ای ، یکی از حضّار که عضو شورای اسلامی شهرش نیز بود ، در بین سخنانش از عملکرد خود در آمارگیری برای شهرش سخن می گفت. از  دستکاری آمار برای زیاد نشان دادن جمعیت و ترافیک شهر می گفت .

گفتم: شما هم مثل کسانی (مردم برره ) رفتار کرده اید که هنگام سرشماری ، برای فرار از مالیات جمعیتشان ٢٣ نفر بود و برای تبدیل شدن به بخش ،‌ ٢٠٠٠ نفر بودند. وقتی شما در سطوح پایین جامعه چنین رفتار می کنید ........

پ.ن: دستت درد نکنه مدیری با این سریالی که ساختی.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سبز

وبلاگ جنبش راه سبز اران وبیدگل منتظر شماست.