عید فطر

باسمه تعالی
عید سعید فطر بر همگان مبارک باد. تعطیلات چند روزه غیرمنتظره باعث می شود تا  چند روزی از محیط کار دور باشیم. از طرفی کارها می ماند و از طرفی می توانیم چند روزی استراحت کنیم . به علت کارهای زیاد و مشغله کاری از صبح تا نزدیک افطار در اداره می ماندم و از خانه و خانواده دور بودم ولی با این تعطیلات شاید بتوان جبران مافات کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید