استیضاح

به نام خدا

     دیروز خیلی سعی کردم جلسه استیضاح را به طور مستقیم پیگیری کنم و خوشبختانه سخنان وزیر محترم را شنیدم ولی انعکاس آن از جمله آمار بورسیه های تقلبی را در بخش های خبری نشنیدم که مرا بر آن داشت که مانند خیلی های دیگر ، اخبار را از مراجع متضاد پیگیری کنم که بتوانم خبر واقعی را داشته باشم. 

      در شروع رای گیری تعداد نمایندگان حاضر  268 نفر اعلام گردید ولی نتایج 270 رای است 2 رای از کجا آمد؟

    آنچه بیش از همه برایم مهم بود بورسیه های غیرقانونی بود که وزیر هم به تعداد انها اشاره کرد ولی آیا با برکناری وی موضوع بورسیه ها هم به فراموشی سپرده خواهد شد؟ با توجه به  اینکه ایشان به عنوان مشاور رئیس جمهور انتخاب گردید فکر نمی کنم چنین شود که اگر چنین شود ظلمی بزرگ بر مردم است و کسی خواستار مشارکت در ظلم نیست.

  پی نوشت:

- برخورد با بورسیه های غیرقانونی 03/08/1393  

/ 0 نظر / 28 بازدید