خدا کند که بیایی

نمی دونم وقتی پرونده مرا مرور می کنی چه حالی می شوی؟

یادش به خیر! ایام  فاطمیه سال ۷۳ یا ۷۴ بود که به اتفاق بچه های خوابگاه به مسجد امام خمینی رفتیم و حاج منصور ارضی مصیب می خواند و شعری خواند که مطلعش این بود:

یابن طه ! یابن یاسین ! یابن نور !   کی شود از کعبه بنمایی ظهور

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمدم

کی شود وقت نماز نافله نزد تو یابم سحر فیض حضور