وعده

به نام خدا

          در شرایط فعلی که نه اعتباری هست و نه نیرویی (و نه می شود در جهت رفع کمبودها و نواقص اقدامی کرد) صحنه هایی را شاهدیم که نگران کننده است. نامه مسئول فنی آزمایشگاه مبنی بر عدم کارایی فلان دستگاهی که از سال گذشته بارها جایگزین آن درخواست شده است یا اعتراض متخصص چشم مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن عملکرد فلان تجهیزات پزشکی عرصه را بر مدیران تنگ کرده است . مدیرانی که علیرغم هشدارهای مکرر مبنی بر مدیریت صحیح مالی و اولویت گذاری نیازها ، راهشان را ادامه دادند و توصیه افراد خارج سازمانی را بر نظریه مراجع ذیصلاح ترجیح دادند. از یکطرف مسئله سلامتی مردم و مراجعین مطرح است و از طرف دیگر عملکرد ناصحیح مسئولین و فرآیند غلط تصمیم گیری .

      نمونه دیگر ، انتقال کد فوریت های پزشکی از آران و بیدگل به نوش ‌آباد است که علیرغم اذعان مسئولین مربوطه به اختصاص یک کد به ازای هر 25000 نفر ، این کد به آن مکان انتقال یافته و ماموریت های آن در آران و بیدگل بیش از ماموریت های آن در نوش آباد است و این یعنی اتلاف بیشتری از زمان طلایی برای رسیدن به صحنه تصادف و از دست دادن فرصت احیای مصدوم و یا بیمار . امری که باعث اعتراض گسترده همراهان بیماران و مصدومین آران و بیدگلی گردیده ولی تاکنون حاصلی نداشته است و این انتقال به وعده های انتخاباتی منتسب می گردد.  طی بررسی به عمل آمده از ماموریت های یک ماه پایگاه نوش آباد ،مشخص گردید که 55% ماموریت ها در شهر آران و بیدگل و 45% آن در شهر نوش ‌آباد بوده است . حال اگر سوانح و تصادفات شهرک صنعتی صباحی بیدگلی را هم در نظر بگیریم مشخص می شود که در حق مصدومین این منطقه اجحاف شده است.

/ 2 نظر / 25 بازدید
ن والقلم

سلام..متٱسفانه این بی مدیریتیها در کل سیستم دانشگاه دیده میشه. مانند تغییر سیستم اورزانس دربهشتی،که بدون برنامه وبا وجود مخالفت همه پرسنل انجام وبا شکست مواجه شد.وبعد ار دو روز برچیده شد.

habib

... قـــدم بـــر روی چشمـــم تـا گـذاری نـهـــم بــــر روی دامـــانــت دلـــم را در ایـــن گـــرداب دهشتنــاک غــربت بـیـــابـم در حـضـــورت ســــاحلـم را شبـم سـازی سحـر وقتـی کـه آیی نـمــــایـی نــــور بــــاران منـــزلـم را ... [گل][گل][گل]