بوفالو یا غاز؟

باسمه تعالی
در یک جلسه آموزشی ، مدرس جوامع را به دو گروه بوفالوها و غازها تقسیم کرد. در جامعه بوفالوها ، همه تابع جلویی هستند و اصلاً کار ندارند که راه صحیح می رود یا اشتباه، اگر داخل رودخانه هم برود همه می روند اما در جامعه غازها،برعکس ، هر غاز می تواند سرگروه باشد. وقتی یک غاز خسته شد به عقب می رود و غاز دیگر جایش را می گیرد و همان راه را ادامه می دهد . اگر غاز جلویی برفرض اشتباه برود بقیه راه صحیح را ادامه می دهند. به نظرمن جامعه انسانها شامل طیفی است که یک سمت طیف بوفالو و سمت دیگرغاز است و هر شخص بر اساس میزان دانش و آگاهی که کسب کرده است در محلی از این طیف قرار دارد . ما باید سعی کنیم با کسب معلومات و شناخت بیشتر ، خود را به سمت غاز بودن جلو ببریم. هیچکس عقل کل نیست ( البته بجز امام زمان) و همه در جایی در این طیف قرار داریم. یکی جلوتر و دیگری عقب تر.
با چند نفر در باره اوضاع شهر و کشور صحبت می کردم ، دیدم همه خود را عقل کل و مسئولین را عقب افتاده می دانند. همه برای اینکه خودی نشان بدهند سعی دارند مسئولین را خنگ جلوه دهند. نمی خواهم ا زمسئولین فعلی حمایت 100% و بی چون و چرا بکنم ، چون به نظر من کسان دیگری هم هستند که احتمالاً از اینها برتر هستند ولی به جای ایراد گرفتن سعی کنیم به پیشرفت جامعه تلاش کنیم.
روزی فردی از یک مسئول رده پایین انتقاد کرد، مسئول دعا کرد که روزی فرد منتقد خودش مسئول بشود.وقتی فرد منتقد مسئول شد آرزو کرد که دوباره به روزهای قبل برگردد.
متاسفانه حتی در یک اداره برای هر تصمیم ، ده ها موضع گیری و مخالفت می شود چه رسد به یک کشور.

/ 2 نظر / 6 بازدید
سيدتقي

من الان در تهران هستم... خانه در اردبيل... ضمنا فعلا كه جامعه‌ي ما جامعه‌ي بوفالوهاست و اين طرز زندگي و تفكر ترويج مي‌شود، حتي از جانب رهبر (گفت: مردم ما مردم كم توقعي هستند، قدرشان را بدانيم) برداشت من از اين حرفش همين بود...

مرغ دريايی

چه جالب ! اميدوارم که جامعه مون به زودی جامعه غاز ها بشه هر چند که به اين زودی ها محاله