سفر دولت

به نام خدا

دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان به زودی انجام می شود . نماینده هیئت دولت در کاشان و اران و بیدگل هم مشخص گردیده و دستگاه های اجرایی آماده پاسخگویی هستند. با توجه به تعداد زیاد شهرستان در استان اصفهان ،‌مشاور رییس جمهور در امور روحانیت ،آقای سقای بی ریا ،مامور بازدید از اران و بیدگل گردیده که برای روحانیون شهر ، فرصتی مغتنم است.

در شبکه بهداشت و درمان نیز تدابیری اندیشیده شده هم از نظر آماده باش نیروها و لغو مرخصی ها و هم آمادگی مسئولین برای پاسخگویی .

تصمیمات اساسی استان نیز  در جلسه هیئت دولت در اصفهان تصویب خواهد شد. در مورد بیمارستان جدید نیز در روز پنجشنبه تصمیم گیری می شود و نتیجه نهایی مشخص خواهد شد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
عباس رسول زاده بیدگلی

سلام خیلی ممنون که توجه نشان می دهی ولی : تاسیس کار خانه فولاد و مصرف ده ها متر مکعب اب شیرین( از بهترین ابهای منطقه) در روز توسط انسانها و تشکیل مناظر زشت پس ابهای ان موردی ندارد؟ من هم مخالف پیش رفت نیستم ولی پاسخ شما اصلا عقلانی نیست که وجود درختان موجب پایین رفتن سطح اب زیر زمینی می شود. نقش درختان در تنظیم اکوسیستم و نفوز پذیر کردن خاک برای جذب اب های سرگردان و نیز اب باران انکار ناپذیر است.

مریم بانو

تو دوره طرح ما از 5 روز قبل تا 5 روز بعدش مرخصیا لغو بود