باسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مشاوره قبل از ازدواج ( قسمت پایانی )

مشاوره ژنتیک و ازدواج های فامیلی

مشاوره ژنتیک را چنین تعریف می کنند:  یک فرآیند آموزشی که به افراد مبتلا یا در معرض خطر کمک می کند تا طبیعت اختلال ژنتیکی ( بیماری وراثتی ) و نحوه انتقال آن را بشناسند و موضوعات مرتبط با درمان این بیماریها و تنظیم خانواده را بهتر درک کنند.

از اصلی ترین اهداف مشاوره ژنتیک ، مشخص کردن خطر وقوع یا تکرار یک بیماری ارثی در هر حاملگی است. تمام افرادی که هر یک از موارد زیر را در خود یا اجداد خود دارا هستند قبل از تصمیم به ازدواج یا قبل از بچه دار شدن یا در حین حاملگی و یا بعد از زایمان باید تحت مشاوره ژنتیک قرار گیرند ( که البته بهتر است قبل از تصمیم به ازدواج و یا قبل از بچه دار شدن باشد):

§         ازدواجهای فامیلی

§         حاملگی در سن 35 سال یا بالاتر

§         وجود نقایص مادرزادی

§         عقب ماندگی ذهنی یا تأخیر در رشد

§         کوتاهی بیش از حد قد و سایر اختلالات رشدی

§         نازایی یا سقطهای مکرر در زنان و عقیمی در مردان

§         ناتوانیهای جسمانی که در هنگام بلوغ شروع شده اند

§         سرطانها ، برخی بیماریهای قلبی، فشار خون بالا و بیماریهای دیگری که ارث در آن دخیل است مانند دیابت

§         اختلالات سوخت و ساز بدن

§         اختلالات رفتاری

بنابر این مشاوره ژنتیک به خانواده ها و افراد کمک می کند تا :

§         نقش توارث را در بیماریها بشناسند و خطر تکرار بیماری را در خویشاوندان و فرزندانشان بدانند

§         حقایق پزشکی در باره بیماریهای ارثی را درک کنند (نحوه تشخیص ، عاقبت بیماری وراثتی)

§         راههای در دسترس برای برخورد با خطر موجود را بشناسند

§         بهترین راه چاره را که با اهداف، ارزشها و اعتقادات خانواده منطبق باشد بیابند

 

ازدواج های فامیلی

ازدواج فامیلی ازدواجی است که در آن زوجین با یکدیگر فامیل هستند و بنابر این ژنهای مشابه دارند. در حال حاضر هزاران نوع بیماری ارثی مختلف شناخته شده اند که ممکن است از طریق به ارث رسیدن ژنهای مشترک در پدر و مادر ، فرزندان را مبتلا سازند. این خطر در ازدواجهای فامیلی به علت وجود ژنهای مشترک بیشتر خواهد بود. این بدان معنا نیست که در ازدواجهای غیرفامیلی هیچگونه خطری وجود ندارد ، بلکه احتمال خطر پایین تر خواهد بود.

جدول زیر ارتباط بین درجه خویشاوندی و درصد ژنهای مشترک را مشخص می کند:

 

درجه خویشاوندی

افراد فامیل

درصد ژنهای مشترک

یک

پدر، مادر، خواهران و برادران

50%

دو

خاله، دایی، عمو، برادرزاده و خواهرزاده

25%

سه

دختر عمو، پسرعمو، دختر خاله ، پسر دایی و ....

12.5%

چهار

نوه خاله ، نوه دایی ، نوه عمه و نوه عمو

6.25%

پنج

نتیجه خاله ، نتیجه دایی، نتیجه عمو ، نتیجه عمه

3.125%

شش

نبیره خاله، نبیره دایی، نبیره عمو، نبیره عمه

1.56%

 البته وجود ژنهای مشترک علت بیماری ارثی نیست بلکه وجود ژنهای مشترک معیوب علت بیماری است و وجود ژنهای مشترک دارای نقاط قوت مثل خلاقیت و ... مفیدند.

علل اختلالات ژنتیکی

·        نقایص ژنی: در این بیماریها، اختلالات ژنتیکی از طریق به ارث رسیدن یک ژن معیوب از پدر ، مادر و یا هر دو به وقوع می پیوندد. مانند کمخونی داسی شکل، هموفیلی ، کوررنگی

·        اختلالات کروموزومی: این بیماریهای ژنتیکی به علت اختلال در ساختمان و یا تعداد کروموزومها ایجاد می شوند. شایعترین اختلال کروموزومی سندرم داون یا منگولیسم است. با افزایش سن مادر، احتمال این اختلال بیشتر می شود. به طوری که در یک خانم 20 ساله احتمال به دنیا آوردن فرزند مبتلا به منگولیسم حدود یک در 2000 و در خانم 40 ساله یک در 100 است.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید