دوران جاهلیت

به نام خدا

          قرار بود ماشین زمان 1400 سال به عقب برگردد و ما به زمان خلافت رسول اکرم و شهر مدینه برسیم اما انگار ماشین زمان 1450 سال به عقت برگشته و به زمان جاهلیت آنان رسیده ایم. زمان و شهری که علم ارزش چندانی نداشت و از ترس ننگ  دختران را زنده به گور می کردند. زمانی که سازمان های حمایتی وجود نداشت و هر کس برای حفظ جان و مال و ناموسش به قبیله اش پناه می برد و اگر قبیله ای نداشت حامی هم نداشت و هر بلایی ممکن بود به سرش بیاید والبته هرچه قبیله بزرگتر‘ بهتر ‘ تا جایی که قبر مردگان را هم می شمردند.( الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر)

    

/ 0 نظر / 6 بازدید