لوح دوستدار مادر

به نام خدا

          بیمارستان شهید رجایی در تاریخ 18/11/90 موفق به دریافت لوح دوستدار مادر از سوی وزیر بهداشت گردید. لازم به ذکر است که از بین 630 بیمارستان کشور که دارای زایشگاه می باشند ،فقط 8 بیمارستان موفق به دریافت این لوح شده اند که بیمارستان شهید رجایی یکی از آنها می باشد. این مرکز در سطح استان اصفهان بعنوان اولین بیمارستان دریافت کننده لوح دوستدار مادر شناخته شد و رئیس بیمارستان نیز از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد تقدیر قرار گرفت.

/ 0 نظر / 4 بازدید