شیخ اکبر

به نام خدا

      امروز کتاب " شیخ اکبر" نوشته آقای رفیع , برگرفته از خاطرات فرمانده شهید اکبر یارمحمدی را خواندم که به نظرم خیلی تاثیرگذار بود. بعد از تمام شدن کتاب یاد شهیدی افتادم که به دوستش گفته بود: من جوان با هزاران آرزو دارم می روم زیر خروارها خاک, به خدا قسم فردای قیامت جلوی تک تک شما را خواهم گرفت که بعد از ما چه کردید؟

/ 1 نظر / 32 بازدید