باسمه تعالی

امروز جمعه 10 شهریور 85 و من در ستاد هدایت درمان (115) شیفت هستم.

روزی که از مکه برگشتم روز تولد حضرت علی (ع) و روز پدر بود. (امسال من و دیگر همسفران دو روز پدر داشتیم چون تقویم عربستان یک روز جلوتر از ایران است و روز قبلش هم در عربستان روز 13 رجب بود هفته زن رفتیم و روز پدر برگشتیم) .روز بعد به محل کار رفتم و به عنوان اضافه کار در 115 نیز مشغول شدم.

اوضاع محل کار زیاد بر وفق مراد نبود.طلبکارهای شبکه برای وصول پولشان می آمدند و دست خالی برمی گشتند.

 اواخر ماه بود و باید لیست اضافه کار پرسنل آماده می شد.طبق روال قبل ، همه منتظر اضافه کارهای آنچنانی در قبال کار انجام نشده بودند.(به عنوان حُسن انجام کار) . اضافه کار پرستاران و نیروهای محیطی با وسواس و دقت بررسی می شد حتی بعضی شیفتهایشان به بهانه های واهی off می شد (پس از انجام کار )ولی وقتی به نیروهای ستادی می رسید آب توش می بستند. هر کدام 80 تا 120 ساعت اضافه کار!!! (حدود 200000 تومان در ماه ) وقتی چنین دیدم پیشنهاد دادم پرداخت اضافه کار به صورت قانونمند و یکنواخت آنهم در قبال کار انجام شده پرداخت شود و همه به یک چشم دیده شوند. اگر قرار است حسن انجام کار داده شود به همه داده شود نه یک عده خاص!!!!

پس از برگزاری جلسه شورای اداری و تدوین میزان اضافه کاری بابت حق مسئولیت و چندپیشگی ، لیست را گرفتم و اضافه کارها را اصلاح کردم و لیست آنرا نزد مدیر شبکه بردم و گفتم : این لیست پیشنهادی ! اگر عواقب آنرا می پذیرید اِعمال کنید و گرنه هر جور صلاح میدانید عمل کنید. سپس برای مطالعه و آمادگی برای امتحان به مرخصی یکماهه رفتم. قصد داشتم تا اسفند مرخصی بدون حقوق بگیرم .

چند روز قبل رئیس دانشگاه مرا احضار کرد و ..... قرار است از فردا به سرکار بروم و به شایعات مبنی بر قهر ، خاتمه دهم.

مانده و سرگشته شده ام. وقتی شبکه بودجه لازم جهت پرداخت هزینه هایش را ندارد اضافه کار بابت کار انجام نشده معنا ندارد!!! کسانی که تا دیروز چاکرم مخلصم ...........

همه دعواها و بحثها بر سر مال دنیاست .

/ 0 نظر / 4 بازدید