باسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خوشبختانه بیمه روستایی هم علیرغم مشکلات اولیه شروع به کار کرد . در این طرح که دو طرح (پزشک خانواده و بیمه روستاییان ) ادغام یافته در قالب یک طرح است هر فرد روستایی با پرداخت سالیانه  3000 تومان به مدت یک سال بیمه درمانی می شود ولی حق دارد فقط به پزشک خانواده اش که از قبل مشخص شده مراجعه کند (ویزیت 150 تومان) اگر او قادر به درمان او باشد تحت درمان قرار می گیرد و دارو و آزمایشش به صورت بیمه انجام می شود ولی اگر قادر به درمان او نباشد به پزشک متخصص ارجاع داده می شود و در انجا هم به صورت بیمه برخورد می شود . با این روش از مراجعه غیرضروری به مطب متخصصین جلوگیری می شود و هر فرد نمی تواند در یک روز به چندین پزشک مراجعه کند . هر پزشک خانواده مسئول بهداشت و درمان خانوارهای تحت پوشش خود ( 2000 تا 4000 نفر ) می باشد . کلیه گواهی ها و استعلاجی ها و .... باید توسط او انجام شود . اگر کسی نخواسته باشد از این کانال برود باید هزینه ها را آزاد پرداخت کند . ساعت کار پزشک خانواده از ساعت 8 صبح تا 4 عصر ( در زمستان) است و شبها نیز باید یک پزشک در منطقه باشد . دریافتی پزشک خانواده حدود 800000 تومان در ماه است که البته به کارکرد پزشک و رضایت مردم نیز بستگی دارد ، در صورت نارضایتی مردم قرارداد پزشک فسخ می شود و در صورت رضایت مردم و کارشناسان این مبلغ قابل افزایش است .

 این طرح در روستاها و شهرهای زیر 20000 نفر جمعیت اجرا می شود و در صورت موفقیت طرح ، بعید نیست که در شهرهای بزرگتر نیز اجرا شود.

یکی از مشكلاتي که هست کاغذبازی و ثبت هر مراجعه در چند پرونده است که امید است با تهیه برنامه کامپیوتری این مشکل برطرف شود .

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید