طرحی نو

به نام خدا

بر سر آنم که گر ز دست برآید

دست به کاری زنم که غصه سرآید

ریاست جدید دانشگاه که پس از ورود ، عازم سفر حج گردید همه را در حالت Standby  گذاشته است. همه منتظرند رئیس جدید بیاید و با طرز کار و تفکرات او آشنا شوند. یکی منتظر است معاون شود و یکی مترون ، گروهی دورخیز کرده اند برای ورق زدن صفحه دفتر و گروهی سر درگم و مستاصل .

/ 5 نظر / 5 بازدید
عرب

سلام بر دوست عجم خودمون[قهقهه]

عباس رسول زاده

[گل]

مسجد

با سلام برای ترویج فرهنگ قرآنی لطفا لوگوی سومین دوره مسابقات قرآن شهرستان آران وبیدگل را در وبلاک خود قرار دهید با تشکر <html dir="rtl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 1</title> </head> <body> <p> <img border="0" src="file:///D:/Documents%20and%20Settings/Guest/My%20Documents/My%20Pictures/4j12.jpg" width="600" height="450"></p> </body> </html>

عموزاده

یعنی اینکه عده ای رادر بیم بلا نگه داشته است ازقدیم گفته اند دربلابودن به از بیم بلا ست