به نام خدا

چند وقتی است که فرصت چندانی برای اینترنت ندارم. اندک مجالی داشته باشم به گروه سر می زنم و گفته های دوستان را می شنوم  ولی فرصتی برای اظهار نظر نیست.

از طرفی برای تغییر نوع کار در اداره فعالیتهایی را شروع کرده ام از طرف دیگر سعی  در افزایش مهارتها  و توانمندیهایم را دارم تا از قافله غافل نباشم و عقب نیفتم. اکنون در پیله هستم امیدوارم وقتی از پیله خارج شوم پروانه باشم.

/ 3 نظر / 5 بازدید
عموزاده

برای شما آرزوی موفقيت دارم

محمد

کی به سلامتی از پیله خارج می شید امیدوارم وقتی از پیله خارج شدید جزو بهترین ها باشید