منافع

باسمه تعالی
منافع شخص یا منافع سازمان؟
متاسفانه منافع شخص بر منافع سازمان ارجحیت دارد . وقتی مدیر یا معاون اداره می گوید: ما باید تا می توانیم از سیستم جدا کنیم و به شخص بدهیم اولاً او خود را جدا از سیستم می داند و دوما نتیجه این می شود که وزارت بهداشت و درمان کسری یک میلیارد و یکصد میلیون تومانی پیدا می کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید