برنامه خاموشی ها (2)

به نام خدا

دو تن از دوستان در مورد مطلب قبلی لطف کرده بودند و نظر داده بودند که لازم دانستم در همینجا جواب دهم :

دوستان عزیز !‌این پارتی بازی نیست که ما را در لیست نیاورده اند چون برق ما را قطع می کنند ولی نمی دانیم کی قطع می شود.

از طرف دیگر از نبودن در لیست باید ناراحت باشیم چون :

١- یا برق ما قطع می شود ولی در برنامه نیستیم که مسلم است باید ناراحت باشیم که زمان آن را نمی دانیم

٢- یا برق ما قطع نمی شود که باز هم باید ناراحت باشیم چون وقتی سایر هموطنان ما در این شور گرما برق ندارند خدا را خوش نمی آید که ما تافته جدا بافته باشیم. وقتی به مادرانی که کودک شیرخوار دارند و برق ندارند فکر می کنم دگرگون می شوم  که مادر علاوه بر گرما ،‌بی تابی بچه را هم باید تحمل کند.

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
پزشک۷۸

ساکنین بندر عباس را چه می گویی دکتر جان!

ملیکا

آخیش.جیگرم کباب شد اقای دکتر نمی دونستم تا این حد احساساتی هستی