جذب متخصص

به نام خدا

           به منظور استفاده از خدمات متخصصین در ساعات غیراداری و جبران زحمات آنان به ازای دریافت تعرفه دولتی ، کلینیک های ویژه با پرداخت حق الزحمه بیشتر برای متخصصین راه اندازی گردیده و در دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز علاوه بر کلینیک ویژه نقوی ، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بوعلی سینا واقع در آران و بیدگل ، روبروی شهرداری مرکزی نیز به عنوان کلینیک ویژه تصویب و معرفی گردیده است . در این کلینیک ها به متخصصین به ازای هر ویزیت مبلغی علاوه بر حق ویزیت از سوی دانشگاه پرداخت می گردد .

از سال ها قبل یکی از مشکلات و دغدغه های مسئولین شبکه ، جذب متخصص برای تامین رشته های اصلی در تمامی روزهای هفته بوده است ولی متاسفانه به دلایلی موفقیت چندانی در این زمینه کسب نشده است که به چند مورد اشاره می شود:

1- مقاومت متخصصین شاغل در دانشگاه در مقابل جذب متخصص جدید:

  به کرات دیده شده که با وجود مشکل و نیاز به خدمات متخصصین جدید ، گروه های درمانی یا برخی متخصصین شاغل در این شهر مانع جذب متخصص شده اند که از اعلام اسامی معذورم .

2- عدم معرفی متخصصین جدید به شبکه آران و بیدگل ( علیرغم وفور نعمت در کاشان ) برای مثال به متخصص ارتوپدی آقای دکتر حاجی تقی فقط 2 روز در هفته اجازه داده اند تا به آران و بیدگل بیاید .

3- عدم همکاری برخی متخصصین شاغل در بیمارستان های این شهر در ارائه خدمت در کلینیک ویژه بوعلی

4- عدم استقبال مردمی مورد انتظار از کلینیک ویژه بوعلی که می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. در صورتی که متخصصین حاضر در این کلینیک با استقبال زیادی مواجه شوند دیگر متخصصین نیز ابراز تمایل می کنند و بالعکس. چندی پیش آقای دکتر باقرزاده صبا ، جراح عمومی و فلوشیپ کولورکتال به کاشان آمد و دو روز در هفته در این شهر نیز مشغول شد و بنرهای حضور ایشان نیز در چند جا نصب گردید ولی به عللی از این شهرها رفت . اگر استقبال خوبی شده بود حتی در صورت عدم تمایل برخی به  حضور ایشان در کاشان ، می توانست در این شهر بماند که چنین نشد.

5- عدم حمایت خیّرین سلامت از کلینیک بوعلی

    برنامه حضور متخصصین در کلینیک ویژه  بوعلی

/ 0 نظر / 39 بازدید