بزرگداشت فردوسی

به نام خدا
بسی رنج بردم در اين سال سی
عجم زنده کردم بدين پارسي
 
امروز که سالروز بزرگداشت فردوسی است به پاس قدردانی از زحمات فردوسی و همچنين عمل به گفته های خود در پست قبلی  از  امروز عنوان وبلاگم را از ناظم الاطبا به دکتر محمد ناظمی بيدگلی تغيير می دهم . از اين پس می خواهم خودم باشم.

/ 7 نظر / 3 بازدید
farzin

[گل]

منوچهر

دکتر جون سری هم به ما بزن[گل]

ستاری

[گل]

ستاری

[گل]

ستاری

[گل]