امتحان دستیاری

باسمه تعالی

امروز علیرغم عدم آمادگی برای امتحان و بدون خواندن حتی یک صفحه کتاب یا جزوه( به علت مشغله کاری)، سر جلسه امتحان دستیاری حاضر شدم تا  برای سال آینده دستگرمی باشد و پلی باشد برای سالهای بعد.

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
anik

salam aziz al hagh ke hrfat haghe doahai ke gofti khuban vali ghoran chize digarist kash sedaosima ahamiyate bishtari midad ta in farhang beyne javanan ravaj yabad ama darigh ke be ghole khoda joon gushe vaez hamishe karast...