جمل و ابل

به نام خدا

           مردی از اهل کوفه پس از صفین با شتر خود وارد دمشق شد. یکی از مردان شام ادعا کرد که این جمل (شتر ماده ) از آن من است که در صفین غارت شده است. سرانجام این منازعه به نزد معاویه کشیده شد. مرد شامی پنجاه شاهد آورد که این جمل از آن من است و معاویه به نفع او حکم نمود.

 مرد کوفی به معاویه گفت: این ابل (شتر نر)  است و اصلا ماده نیست.

معاویه گفت: "حکمی است که داده شده است"

پس از رفتن مردم دو برابر قیمت شتر را به او داد و در حق او احسان نمود. آنگاه به او گفت به علی(ع) بگو :معاویه می گوید: من با صد هزار مرد جنگی که فرقی میان شتر نر و ماده نمی گزارند با تو خواهم جنگید. (مروج الذهب/ج3/ص41)

/ 0 نظر / 9 بازدید