ابوالفضل

به نام خدا 

          ان  شب که عباس و حسنعلی و هاشم شهید شدند ابوالفضل امدادگر بود امدادگر دیگر هم شهید شد .جراحات علیرضا را پانسمان کرد و همراه ما به عقب فرستاد. بعدا از مرتضی و اصغر شنیدم که علیرغم جثه کوچکش جنازه محمدتقی را از داخل کانال به خاکریز ایران رسانده است. ۲۸ سال گذشته است ایا  مسئولیت این شهر بی در و پیکر را بر دوش خواهد گرفت.? شهری که شمشیر به دست زنگی مست داده اند . شهری که کارمند یکی از اداراتش می گوید : دیگر کار مجانی انجام نمی دهم در حالی که همکارانم میلیاردر شده اند .

/ 3 نظر / 26 بازدید
2

ابوالفضل راشناختیم امابقیه اسامی رابانام خانوادگی معرفی کن

محمد

بعيد است ولي اين شهر بي در و پيكر لااقل يك در يا يك پنجره كه مي خواهد.

وحید

شهیدعباس دهقانی شهیدحسنعلی نمکیان شهیدهاشم جلوداریان