آتش

باسمه تعالی

چند روز پیش بچه ها داشتند کارتون لاک پشت های نینجا را تماشا می کردند و من هم آنجا بودم. قهرمان داستان از عناصر اربعه آب ، باد ، خاک و آتش نام برد و با کمک آنها با دشمنان خود می جنگید . موضوع عناصر اربعه مرا به فکر فرو برد عناصری که ابوعلی سینا نیز به آنها اشاره کرده است:

آب حالت مایع مواد است. باد حالت گاز و خاک حالت جامد. پس آتش چیست؟

آتش آزاد شدن انرژی درونی مواد است که هنگام تبدیل از حالت جامد به گاز ، آزاد می شود . شعله آتش نیز حالتی است که ملکولهای هوا متشکل از گازهای اکسیژن ، ازت ، دی اکسید کربن ، منوکسید کربن و ..... در اثر شدت حرارت به خود می گیرند به همین دلیل گاز حاصل از سوختن مواد مختلف رنگهای متفاوت دارند.

با این حساب آتش انرژی است. شاید بتوان انرژی را حالت چهارم مواد نامید . تا آنجا که در خاطرم هست طبق نظریه انیشتین مواد و انرژی می توانند به هم تبدیل شوند و بین آنها رابطه برقرار است .

اگر انرژی بخواهد ماده باشد پس باید وزن و جرم داشته باشد.آیا انرژی وزن دارد؟

با وسایل اندازه گیری فعلی بعید است بتوان به این سوال پاسخ گفت و عجیب نخواهد بود که در آینده انرژی حالت چهارم مواد باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید