شیر مادر

باسمه تعالی

 تغذيه با شير مادر و ده اقدام در شيردهي موفق

نظر اسلام در مورد شیردهی:

 1- خداوند در آیه 233سوره بقره مي فرمايد : مادراني كه مي خواهند شيردادن فرزندان خود را تمام كنند لازم است 2 سال تمام آنها را شيردهند و در اين مدت بر پدران است كه خوراك وپوشاك مادران شيرده را باندازه متعارف فراهم نمايند و بيشتر از توان برآنها تكليفي نشود.

2- سوره لقمان ايه 14: ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها حمله و فصاله ثلاثون شهرا طول مدت شيردادن براي كودكي كه 9 ماهه متولد شده ونارس نيست 21 ماه تمام است وبه هر ميزان كه كودك زودتر از ترم متولد شود به همان ميزان به زمان حداقل شيردادن اضافه مي شود.

3-حضرت رسول اكرم (ص) مي فرمايد:براي كودك شيري بهتر از شيرمادرش نيست.خداي مهربان تركيب شيرمادر را طوري قرار داده كه متناسب با نيازهاي طفل در ايام مختلف تركيب آن اندكي تغيير مي كند .

موضوع تغذیه با شیر مادر در قرآن کریم 5 بارمورد تاکید قرار گرفته است.-4

5_روزه ماه مبارک رمضان برای مادر شیرده بدون ضرورت پرداخت کفاره به تاخیر میافتد و مادر میتواند افطار کرده و پس از پایان شیردهی روزه بگیرد.

6_برای هر بار مکیدن بستان وهر جرعه شیری که شیرخوار دریافت می کند ثوابی منظور گردیده واگر مادر برای مراقبت طفل خود شبی را بیدار بماند پاداش او معادل آزاد کردن هفتاد بنده در راه خداست

7_زن در دوران بارداری و شیردادن اجر مجاهد در راه خدا و اگر در این بین بمیرد اجر شهید را دارد.

توصیه ها:

در 6 ماه اول زندگي: فقط شير مادر
از پايان 6 ماهگي :شير مادر به همراه تغذيه تكميلي
 تقريباً تمام زنان قادر به شيردهي هستند
اما هنوز
هستند شيرخواراني كه  بطور كامل با شير مصنوعي تغذيه مي شوند ويا شير كمكي ومايعات اضافي را از ماههاي اول عمر دريافت ميكنند0

سؤالات رایج در مورد شیردهی:

مرحله بحراني در موفقيت تغذيه با شيرمادر؟  بدو تولد

 بهترين زمان شروع تغذيه با شيرمادر؟  بلافاصله پس از تولد

چه وقت تغذيه با شيرمادرصورت پذيرد؟ در روز و شب، هروقت شيرخوار مايل است

دفعات تغذيه در شيرخواران:  متفاوت است، نبايد توسطمادر زمان بندي شود . 

تغذيه در هفته هاي اول چگونه باشد؟ حداقل 8 تا 12 بار در 24 ساعت

طول مدت تغذيه در هر وعده چقدر باشد؟ با توجه به درخواست شيرخوار باشد.

مزاياي هم اتاق بودن مادر و كودك

 تغذيه شيرخوار برحسب تقاضا

كمك به استحكام پيوندهاي عاطفي

برقراري زودتر جريان شير

افزايش اعتماد به نفس مادر

شيردهي به مدت طولاني تر

كاهش مشكلات نظير احتقان

اساس روش هاي نادرست تغذيه شيرخواران در زايشگاه ها و بيمارستان ها پايه گذاري مي شود.
زايشگاهها و بيمارستانها مي توانند در لحظات حساس بدو تولد، با اقدامات ذیل ،اساس تغذيه با شيرمادر را پايه گذاري نمايند.

اقدام اول :سياست مدون ترويج تغذيه با شير مادر در معرض ديد كليه كاركنان نصب شده باشد و براي اطمينان از ارتقاء كيفيت خدمات پايش شود.

اقدام دوم :كليه كاركنان به منظور كسب مهارت هاي لازم براي اجراي اين سياست آموزش ببينند.

اقدام سوم:مادران باردار را در زمينه مزاياي تغذيه با شير مادر و چگونگي شيردهي آموزش دهند.

اقدام چهارم:به مادران كمك كنند تا ظرف نيم ساعت اول تولد تماس با پوست و ظرف يك ساعت تغذيه نوزاد با شير مادر را شروع كنند و در بخش هاي اطفال و نوزادان برنامه تجويز دارو و انجام آزمايشات و اعمال جراحي به گونه اي طراحي گردد كه كمترين اختلال را در تغذيه از پستان مادر ايجاد نمايد.

اقدام پنجم:به مادران روش تغذيه با شير مادر و چگونگي حفظ و تداوم شيردهي را آموزش دهند و براي حل مشكلات شيردهي كمك و حمايت كنند.

اقدام ششم:به شيرخوارانِ سالمِ كمتر از 6 ماه ،به جز شير مادر غذا يا مايعات ديگر ندهند.

اقدام هفتم:برنامه هم اتاقي مادر ونوزاد را در طول شبانه روز اجرا كنند ودر بخش هاي اطفال تسهيلات لازم براي اقامت شبانه روزي و نيازهاي فيزيكي و عاطفي مادران را تامين نمايند.

اقدام هشتم :مادران را براي تغذيه با شير مادر بر حسب ميل و تقاضاي شيرخوار تشويق كنند و امكان دوشيدن مكرر شير و ذخيره آن وجود داشته باشد.

اقدام نهم :مطلقا از شيشه و پستانك استفاده نشود.

اقدام دهم :تشكيل گروه هاي حمايت از مادران شيرده را پيگيري نمايند و اطلاعاتي در مورد گروه هاي حامي و مراكز مشاوره شيردهي در اختيار والدين قرار گيرد.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
کامليا

خب اين مطالب برام تازگی نداشت اينا رو خوندم يه ذره مطلب جالبتر بنويس.