قرصهاي تركيبي پيشگيري از بارداري

باسمه تعالی

انواع:  

 (LD –HD) 1-يك مرحله اي

 2-سه مرحله اي (تري فازيك ) 

مكانيسم عمل

1- جلوگيري از تخمك گذاري

2- تاثير بر(آندومتر)

3- افزايش ضخامت موكوس سرويكس و در نتیجه ايجاد اشكال در ورود اسپرم

4- تاثير بر حركات لوله هاي رحم که باعث جلوگيري از لقاح می گردد. 

اثر بخشي

در صورت مصرف صحيح 9/99درصد ميباشد

مزايا

1- اثربخشي بالا

2- برگشت سريع باروري پس از قطع روش

3- منظم شدن وكاهش درد و خونريزي قاعدگي(كاهش سندرم پيش از قاعدگي) و كم خوني به دنبال قاعدگي

4-كاهش بروز كيستهاي تخمداني

5- كاهش بروز سرطانهاي تخمدان و رحم

6-كاهش بروز حاملگي هاي خارج از رحم

7- كاهش بروز بيماريهاي التهابي لگن

8- كاهش بروزاندومتريوز

9- كاهش بروز بيماريهاي خوش خيم پستان

10- افزايش تراكم استخوان

11-جلوگيري از بروز آترو اسكلروز

12-بهبود آرتريت روماتوييد

معايب

1- نامناسب براي افراد فراموشكار

2- نياز به تهيه بليستر جديد در هر دوره قاعدگي

3- پيشگيري نكردن از بيماريهاي منتقله از راه تماس جنسي

4- مناسب نبودن براي مادران شيرده در 6 ماه اول پس از زايمان

عوارض شايع و نحوه برخورد

1- افزايش وزن به دليل تجمع مايعات و افزايش مصرف مواد غذايي ناشي از افزايش اشتها (لزوم ورزش منظم و رژيم غذايي متعادل)

2- لكه بيني و خونريزي بين قاعدگيها :در صورت ادامه پس از 2-3ماه ازشروع قرص فقط در يك دوره و در روزهايي كه لكه بيني وجود دارد هر شب دو قرص ال-دي خورده شده كه دو روز پس از پايان لكه بيني مجددا به روزي يك عدد تبديل خواهد شد. درصورت عدم بهبود: ارجاع به متخصص زنان

3- حساسيت پستان ها :( رعايت توصيه هاي بهداشتي اما درصورت عدم بهبود ؛ارجاع به متخصص زنان)

4- سردردهاي خفيف :( مسكن *)

5-تهوع : مصرف قرص هنگام خواب يا همراه با غذا و داروهاي ضد تهوع

 

* سردردهاي شديد ويا سردرد هايي كه با فشارخون بالا علائم عصبي يكطرفه و يااختلالات بينايي همراه باشد از علائم هشداربوده ارجاع فوري به متخصص مربوطه و تغيير روش

عوارض غير شايع و نحوه برخورد

1- تغيير خلق و خو( افسردگي)

2-كلواسما( لک صورت شبیه حاملگی)

3- شك به بروز سرطان پستان

4- بروز سرطان سرويكس

5- بروز آدنوم و كارسينوم كبد

6- ترومبوز وريدي بويژه در افراد سيگاري و مبتلا به اختلالات انعقادي

7- سكته قلبي (بويژه در سيگاريها )

8- سكته مغزي (بويژه در افراد سيگاري و فشارخون بالا )

 9- فشار خون بالا

10- احتمال بروز خونريزي هاي نامنظم رحمي

11- آمنوره (قطع قاعدگی)

درصورت بروزهرکدام: ارجاع به متخصص مربوطه 

موارد منع مصرف مطلق

1- شك يا اطمينان به حاملگي

2-شك به وجود سرطان پستان ابتلا يا سابقه آن

3-بدخيمي وابسته به استروژن (كارسينوم اندومتر )

4- خونريزي رحمي بدون علت مشخص

5- خانم هاي سيگاري 35 ساله و بالاتر با مصرف بيش از 15 نخ سيگار در روز

6-بيماري فعال يا مزمن كبد(سيروز كبدي جبران شده )ويا هپاتيت ويرال و آدنوم يا كارسينوم كبد شيستوزوميازيس با فيبروز شديد كبد

7-ابتلا فعلي يا سابقه ترومبوفلبيت وريدهاي عمقي و اختلالات ترومبوآمبوليك و يا شرايط مستعد كننده اين بيماري ها

8- بيماري دريچه اي قلب

9-بيماري عروق كرونر و سيانوتيك قلب و آنژين قلبي ناپايدار

10-بيماري عروق مغز و قلب سابقه اين بيماري ها يا شرايط مستعد كننده آنها

11-ديابت با بيماريهاي عروقي

12-فشار خون بالا ( 100/160 ) ميلي متر جيوه و بالاتر

13-سردرد راجعه شامل ميگرن با علائم عصبي موضعي

14-مادران شيردهي كه از زايمان آنها كمتر از 6 ماه ميگذرد

II15-ديس ليپيدمي به خصوص هيپرليپيدمي پروتئيني نوع

16-شرايط نيازمند به بي حركتي كامل

17- سابقه هر بيماري مرتبط با مصرف قرص : كره - فشار خون بالا- پانكراتيت حاد -پمفيگوييد حاملگي - سندرم استيون جانسون- سندرم هموليتيك اورميك پورپوراي ترومبوتيك ترومبوسيتوپنيك

موارد منع مصرف نسبي

1-فشار خون بين 100/160تا 90/140ميليمتر جيوه

2-سابقه فشار خون بالا (بيش از 100/160ميليمتر جيوه) و اندازه نگرفتن آن در حال حاضر

3-نئوپلازي داخل اپيتليومي تا شديد سرويكس

4- واريس بدون سابقه ترومبوفلبيت

5- بيماري فعال كيسه صفرا

6- خانم هاي سيگاري بالاي 35 سال با مصرف كمتر از 15 نخ سيگار يا كمتر از 35 سال بامصرف بيش از15 نخ سيگار در روز

7- ميگرن بدون علائم عصبي

8- انواع خاصي از ديابت (ديابتيهاي مبتلا به هيپرتانسيون و نفروپاتي يا رتينوپاتي )

9- افسردگي خيلي شديد

10- مصرف دارو براي اپي لپسي ( به جز والپروييك اسيد )

11- مصرف ريفامپين يا گريزوفولوين

12- بيماري سلول داسي شكل

13- مشكلات گوارشي كه جذب قرص را مختل كند

 

زمان شروع

1- در5 روز اول قاعدگي (روز اول تا روز پنجم) 0 براي اطمينان بيشتر بهتر است از روز اول خونريزي قاعدگي شروع شود وتا پايان بسته 21 عددي ادامه يابد0 بسته بعدي پس از يك فاصله 7 روزه شروع مي شود0

2- در 5 روز اول بلافاصله بعد از سقط

3- در مادري كه پس از زايمان به فرزند خود شير ندهد 3 هفته پس از زايمان شروع ميشود

 آزمايش و معاينات لازم درجلسه اول

1- بررسي وضعيت سلامتي

2- اندازه گيري فشارخون

3- معاينه پستان و لگن

4- آزمايش پاپ اسمير ( 4-6 هفته پس از زايمان و مطابق دستورالعمل كشوري )

5- بررسي مشكلات انعقادي و چربيهاي خون (در صورت سابقه ترومبوز و يا بيماري قلبي در بستگان درجه يك زير 50 سال)

معاينه تيروييد براي تجويز قرص لازم نيست))

انجام آزمايشات در ويزيت اول اجباري نيست))

 

مراجعات پيگيري

زمان مناسب : اولين بررسي پس از 3 ماه و سپس هر 6 ماه يكبار تا 2 سال و از آن به بعد در صورت نبودن هر نوع مشكل هر ساله و به شرح زير انجام ميشود:

1-فشار خون

2- وزن

3- پيگيري بروز علائم هشدار و عوارض و درصورت لزوم بررسي آنها

4-بررسي دقيق تر خانمهاي با بيماري مزمني كه اثر قرصهای خوراکی ضدبارداری روی آن بیماریها مشخص نیست

(بيماريهايي كه جز موارد منع مصرف قرص نيستند مثل گواتر )

درصورت وجود هريك از مشكلات ياد شده : ارجاع به متخصص مربوطه

بررسي قند و چربي و ليپوپروتيين فقط در موارد زير بطور روتين انجام ميشود : 

 - خانمهاي 35 ساله و بالاتر

 - خانمهاي با سابقه فاميلي قوي بيماري قلبي يا فشار خون بالا

  - ديابتي ها (سالانه )

 - خانمها با سابقه ديابت حاملگي (سالانه)

 - خانمهاي چاق

تذكرهاي حين مصرف

فراموشي مصرف LDو HD:

1-فراموشي يك قرص : به محض به خاطر آوردن يكي خورده شود وبقيه مطابق معمول ادامه يابد

2- فراموشي 2 قرص: به محض به خاطر آوردن در دو شب بعد هر شب 2قرص و بقيه مطابق معمول ادامه يابد و تا يك هفته از يك روش كمكي پيشگيري نيز استفاده شود

3- فراموشي بيش از 2 قرص در هر زمان ازسيكل : خوردن بقيه قرص ها مطابق معمول ادامه يابد و استفاده از يك روش كمكي ديگر به مدت يك هفته وبسته بعدي بلافاصله پس از اتمام اين بسته(بدون رعايت فاصله 7 روزه )ادامه يابد

فراموشي مصرف تري فازيك:

1- درصورت فراموشي مصرف يك قرص و به خاطر آوردن آن در كمتر از 12 ساعت پس از زمان هميشگي  بلافاصله آن قرص مصرف شود و بقيه مطابق معمول ادامه يابد

2-در صورت فراموشي مصرف يك قرص و به خاطر آوردن آن در پس از 12 ساعت از زمان هميشگي قرص فراموش شده نبايد مصرف شود و بقيه مطابق معمول ادامه يابدو حتما” از يك روش كمكي ديگر (مثل كاندوم ) تا پايان بسته استفاده شود

درصورت شك به حاملگي : بلافاصله مصرف قرص قطع شود و تا اطمينان يافتن از وضعيت حاملگي از يك روش مناسب ديگر (كاندوم ) استفاده شود

 لكه بيني بين قاعدگي ها : رجوع كنيد به عوارض شايع ونحوه برخورد

آمنوره ناشي از مصرف قرص : در صورت سابقه يك دوره آمنوره با مصرف صحيح قرص و قاعده نشدن در فاصله 7 روزه بين مصرف دو بسته ميتوان بسته بعدي را پس از پايان 7 روز آغاز نمود. ولي شروع بسته سوم مشروط به قاعده شدن پس از پايان بسته دوم است. در غير اين صورت (دو دوره آمنوره متوالي )بايد وجود حاملگي بررسي شود

درصورت آمنوره با مصرف نادرست قرص آزمايش بارداري انجام شود و درصورت منفي بودن مصرف بسته بعدي شروع شود و درصورت تداوم آمنوره : ارجاع به متخصص زنان

استفراغ :

اگر به فاصله2-1 ساعت پس از مصرف قرص باشد بايد يك قرص (از يك بسته ديگر ) خورده شود وبقيه قرصهاي بسته اصلي مطابق معمول مصرف شود. درصورت تداوم استفراغ يا اسهال شديد ضمن مصرف قرص در زمان مقرر روش كمكي آغاز شده و استفاده از آن تا يك هفته پس از اتمام بيماري ادامه خواهد يافت

هشدارها و چگونگي برخورد با آنها

در صورت بروز هر يك از مشكلات جدي زيرارجاع فوري به بيمارستان ضروري است :

درد شديد در قسمت بالاي شكم

درد قفسه صدري ويا تنگي نفس يا سرفه با خلط خوني

تورم يا درد شديد در يك پا

مشكلات چشمي (تاري ديد- دوبيني- كوري)

سردرد غير معمول (سردرد شديد و يا ضرباني ويا سردرد در يك طرف سر)

محدوده سني استفاده ازقرصهای خوراکی ضد بارداری

مصرف اين نوع قرصها درصورت عد م وجود موارد منع مصر ف  مي تواند تا 50 سالگي ادامه يابد

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید