دفتر خاطرات

به نام خدا

دیشب دنبال کتابی می گشتم که به سررسید سال ٧١ و  وقایع نگاری آن سال برخوردم. برایم جالب بود که در آن سال یک دست کت و شلوار را به قیمت ١۵٠٠٠ ریال خریده بودم. وقتی خاطرات روزانه را می خواندم خاطرات آن روزها برایم زنده شد. برای همسرم نیز کارهای من که جنبه ی مذهبی بیشتری نسبت به امروز داشت جالب بود.

تصمیم گرفتم در همان صفحه و تاریخ ،‌ خاطرات امسال را نیز بنویسم تا سال ها بعد آیندگان بیشتر با نحوه ی زندگی امروز ما آشنا شوند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
پدر

کار جالبی باید باشه...