ضبط مکالمات

به نام خدا

          صبح که داخل اتاقش رفتم داشت مکالمات رد وبدل شده فوریت های پزشکی شب قبل را با دقت گوش می داد. گفت : "بشین گوش کن!"

          از وقتی سیستم ضبط مکالمات را در بیمارستان ها و فوریت های پزشکی نصب کرد دستور داد روی کامپیوتر خودش هم نصب شود تا بتواند عملکرد نیروها را پایش کند. چه مدت طول کشیده تا نیروها جواب داده اند؟ چه صحبت هایی رد و بدل شده است؟ زمان دقیق تماس ( حتی بدون برداشتن گوشی ) کی بوده است؟ آیا متخصص جواب داده است؟ آیا بر بالین بیمار حاضر شده است؟ اگر مشکلی داشته باشد مسئول مربوطه را فرا می خواند و از او جواب می خواهد.

/ 1 نظر / 5 بازدید